اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما در مورد مادر طبیعت سخن میگوییم، اما آیا میدانید که کتاب مقدس، عیسی را بعنوان قدرتی معرفی میکند که عالم هستی را اداره میکند؟ او دنیای ما را بوسیله کلام قدرتمند خویش حمل میکند. او نه فقط ما را بوسیله فدا کردن زندگیش نجات داد، بلکه همچنین ما را بوسیله کلامش تقویت میکند. او بوسیله تعالیمش ما را از نظر روحانی دلگرم میسازد و دنیای ما را با کلام نیرومند و فیضش اداره می نماید.

دعای من

ای خدای قادر مطلق، خواهش میکنم که با من باشی، همانطور که من تعهد میدهم که بر اساس کلام عیسی زندگی کنم. کمکم کن تا در پی فهمیدن و بکار گرفتن آن باشم. و مهمتر از همه ای پدر عزیز، لطفاً یاریم ده تا تو را از طریق کلام عیسی بشناسم. در اسم عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات