ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราพูดกันถึงเรื่องธรรมชาติผู้ให้กำเนิด แต่คุณรู้ไหมว่า พระคัมภีร์ระบุว่าพระเยซูเป็นอำนาจที่อยู่เบื้องหลังของจักรวาลที่เป็นระบบของเรานี้ พระองค์ทำให้โลกของเราดำรงอยู่ด้วยคำพูดที่มีฤทธานุภาพของพระองค์ พระองค์ไม่เพียงแต่ช่วยเราโดยการเสียสละชีวิตของพระองค์เองเท่านั้น แต่พระองค์ยังให้เราดำรงอยู่ได้โดยพระคำของพระองค์ พระองค์ช่วยเราทางฝ่ายจิตวิญญาณด้วยคำสอนของพระองค์ และช่วยโลกของเราด้วยพระคำที่มีอำนาจและพระคุณของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ โปรดสถิตอยู่กับข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าอุทิศตัวให้กับพระองค์ตามคำสอนของพระเยซู โปรดช่วยข้าพเจ้าที่จะเข้าใจและนำคำสอนนั้นมาใช้ พระบิดาที่รัก ยิ่งไปกว่านั้น โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าได้รู้จักพระองค์ผ่านทางพระคำทั้งหลายนั้นของพระเยซู อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น