اندیشه ها در مورد آیه امروز...

این اظهار نظر زیبا در مورد وفاداری،‌ در هزاران عروسی هر ساله بیان میشود. و این باور نکردنی است که این در ابتدا، قولی نبود که عروس یا داماد بین هم رد و بدل میکردند. در عوض، قولی بود که روت به مادر شوهرش دادـــ که بعضی ها او را مادر شوهر سابق می خوانند چونکه شوهر روت، پسر نعومی مرده بود، اما روت هرگز با نعومی بعنوان مادر شوهر سابقش رفتار نکرده بود. خدا، وفاداری را دوست میدارد و برکت و لطف خود را به ما می بخشد، زمانیکه ما نسبت به دیگران وفادار هستیم. در عصری که مردم واقعاً مثل دستمال و بشقاب های کاغذی به گوشه ای افکنده میشوند، بیایید بخاطر بسپاریم که وفاداری، خصوصیتی است که خدا نه تنها آن را دوست دارد، بلکه خصوصیتی است که آنرا در مسیح برای ما تعریف کرده است. پس بیایید به وفاداری نسبت به دوستان، خانواده، و به سایر تابعان عیسی به عنوان تعهدی خطیر نگاه کنیم.

Thoughts on Today's Verse...

This beautiful statement of loyalty makes its way into thousands of weddings each year. Incredibly, this wasn't originally a pledge of a bride or groom. Instead, it was the pledge of Ruth to her mother-in-law — some would call her an ex-mother-in-law since Ruth's husband, Naomi's son, had died. Ruth, however, never treated Naomi as an "ex" of any kind. God loves loyalty and bestows his blessing and favor when we are faithful to others. In an era where people are thrown away as readily as paper plates, paper napkins, and soft drink cans, let's remember that loyalty is a quality that God not only loves but also a character trait that he defines for us in Jesus. So, let's see our loyalty to our friends, family, and other followers of Jesus as a crucial and God-honoring commitment. God used Ruth's loyalty to change history and bring us Jesus!

دعای من

ای پدر امین و قادر مطلق، از تو ممنونم برای نشان دادن وفاداری و امانتت در وعده های عهدی که با قوم اسراییل بستی. متشکرم که از قوم خودت یا قول های خودت منصرف نشدی، علیرغم عدم وفاداری و عدم ثُبات ایشان. امروز ما را مبارک فرما، ما طالب این هستیم که قوم وفادار و محترم تو باشیم، فرزندان راستین تو که در دنیایی آلوده به خیانت و اغتشاش زندگی میکنند. باشد که نور وفاداری و امانت که از طریق ما دیده میشود، برای سایرین علامتی باشد که ثُبات و امید را در فیض تو و در قوم تو بیابند. بنام عیسی دعا میکنم.آمین.

My Prayer...

Almighty and faithful God, thank you for your loyalty to your covenant promises to Israel. Thank you for not giving up on your people or abandoning your promises despite the fickleness and unfaithfulness of your children. Bless us today as we seek to be loyal and honorable people, your true children in a turbulent and treacherous world. May the light of faithfulness seen in us beckon others to find stability and hope in your grace and among your people. In Jesus' name, I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of روت ۱۶:۱

نظرات