اندیشه ها در مورد آیه امروز...

این اظهار نظر زیبا در مورد وفاداری،‌ در هزاران عروسی هر ساله بیان میشود. و این باور نکردنی است که این در ابتدا، قولی نبود که عروس یا داماد بین هم رد و بدل میکردند. در عوض، قولی بود که روت به مادر شوهرش دادـــ که بعضی ها او را مادر شوهر سابق می خوانند چونکه شوهر روت، پسر نعومی مرده بود، اما روت هرگز با نعومی بعنوان مادر شوهر سابقش رفتار نکرده بود. خدا، وفاداری را دوست میدارد و برکت و لطف خود را به ما می بخشد، زمانیکه ما نسبت به دیگران وفادار هستیم. در عصری که مردم واقعاً مثل دستمال و بشقاب های کاغذی به گوشه ای افکنده میشوند، بیایید بخاطر بسپاریم که وفاداری، خصوصیتی است که خدا نه تنها آن را دوست دارد، بلکه خصوصیتی است که آنرا در مسیح برای ما تعریف کرده است. پس بیایید به وفاداری نسبت به دوستان، خانواده، و به سایر تابعان عیسی به عنوان تعهدی خطیر نگاه کنیم.

دعای من

ای پدر امین و قادر مطلق، از تو ممنونم برای نشان دادن وفاداری و امانتت در وعده های عهدی که با قوم اسراییل بستی. متشکرم که از قوم خودت یا قول های خودت منصرف نشدی، علیرغم عدم وفاداری و عدم ثُبات ایشان. امروز ما را مبارک فرما، ما طالب این هستیم که قوم وفادار و محترم تو باشیم، فرزندان راستین تو که در دنیایی آلوده به خیانت و اغتشاش زندگی میکنند. باشد که نور وفاداری و امانت که از طریق ما دیده میشود، برای سایرین علامتی باشد که ثُبات و امید را در فیض تو و در قوم تو بیابند. بنام عیسی دعا میکنم.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات