ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีนี้ ได้ถูกนำมาใช้ในงานแต่งงานเป็นพันๆครั้งในแต่ละปี เหลือเชื่อจริงๆ เดิมที ข้อความนี้ไม่ใช่เป็นคำสัญญาที่คู่บ่าวสาวจะให้ต่อกัน แต่เป็นคำสัญญาของนางรูธที่มีต่อแม่สามีของเธอ — บางคนจะเรียกเธอว่าอดีตแม่สามี เพราะสามีของรูธ ลูกชายของนาโอมิ ได้เสียชีวิตไปแล้ว แต่นางรูธไม่เคยถือว่านาโอมิเป็น "อดีต" ไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งนั้น พระเจ้าทรงรักความจงรักภักดีและประทานพรเมื่อเรามีความจงรักภักดีต่อคนอื่นๆ ในยุคที่ผู้คนทิ้งกันและกันไปได้อย่างง่ายดายเหมือนจานกระดาษและกระดาษเช็ดปาก ขอให้เราจำไว้ว่าความจงรักภักดีเป็นคุณสมบัติที่พระเจ้าอยากให้เรามีในพระเยซู ดังนั้นขอให้เรามุ่งมั่นที่จะจงรักภักดีกับเพื่อนๆ กับครอบครัว และกับผู้ติดตามคนอื่นๆของพระเยซู

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงอำนาจและซื่อสัตย์ ขอบคุณที่พระองค์ จงรักภักดีต่อคำสัญญาที่พระองค์ให้กับคนอิสราเอล ขอบคุณที่ไม่ละทิ้งคนของพระองค์หรือคำสัญญาของพระองค์ แม้ว่าคนของพระองค์จะมีจิตใจที่โลเลไม่แน่นอนและไม่ซื่อสัตย์ โปรดอวยพรเราในวันนี้ ที่เราพยายามจะเป็นคนซื่อสัตย์และมีเกียรติ เป็นลูกที่แท้จริงของพระองค์ในโลกที่ปั่นป่วนและทุจริตนี้ ขอให้แสงแห่งความซื่อสัตย์ที่เห็นผ่านทางเรา ทำให้คนอื่นๆ สนใจที่จะแสวงหาความมั่นคงและความหวังในพระคุณและในคนของพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น