اندیشه ها در مورد آیه امروز...

پرستش راستين يك عطيه است. چون خدا روح است، چون او قدوس است، ما نميتوانيم بطور كامل و بدون عطا و بركت روح القدس، به او دست يابيم. ما مسيحيان هنگاميكه در مسيح تعميد گرفتيم روح القدس را يافتيم، از اينرو ما اكنون ميتوانيم با او سخن گفته و او را روح به روح بپرستيم.

دعای من

اَبّا پدر، من بوسيله عطيه روح توست كه بعنوان فرزندانت به نزدت مى آيم. بسيار سپاسگزارم از اينكه روحت را بمن بخشيده اى تا بتوانم با اطمينان به تو نزديك شوم و بدانم كه تو به نگرانيهاى قلبى من گوش فرا ميدهى. لطفن پرستش قلبى، گفتارى، و عملى مرا بپذير. باشد كه كارهايى كه من امروز انجام ميدهم منجر به جلال تو گردد. بنام عيسى ميطلبم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات