اندیشه ها در مورد آیه امروز...

زندگی عیسی، قیامت او، انجیل عیسی، هدیهٔ عیسی که روح القدس است، اعلام نمودن عیسی و کار او، همه و همه، تبدیل و و دگرگونی می آفرینند. به عبارتی دیگر، عیسی کلید، مرکز،‌ محور، و قلب تمام کارهایی است که ما انجام میدهیم و همینطور بیان کننده دلیل این اعمال. پولس همچنین به ما خاطر نشان میسازد که عیسی مسیح، هدف ما است.

دعای من

ای پدر، خواهش میکنم مرا عفو بفرمایی. من اعتراف میکنم که در غیرتی که برای کمک به دیگران دارم، گاهی اوقات، قدرت عیسی را برای عوض کردن زندگی آنها از یاد میبرم و بر منابع ناچیز خود تکیه میکنم. من در حالیکه در طلب شناخت کاملتر عیسی هستم و می خواهم که هر روز از نظر شخصیتی بیش از پیش، به شبیه او درآیم، لطفاً مرا برای راهنمایی نمودن دیگران به سوی عیسی و بیشتر شبیه او شدن یاری بده. در نام خداوند، عیسی مسیح، نامی که بالاتر از همه نامهاست، دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات