اندیشه ها در مورد آیه امروز...

یونس فردی نامطیع، سرکش،‌ و خودمحور بود. او از خدا فرار کرده بود. او از فرمان خداوند، سرپیچی نموده بود. او جان سرنشینان کشتی را بخطر انداخته بود،‌ که سعی در مخفی کردن خود در آنجا داشت. با این وجود حتی در گیرودار سرکشی اش، خدا فریاد او را شنید و رهایش نمود. اگر شما فردی سرکش هستید، و به دنبال قایم کردن رازها و گناهان قوی خود هستید، اینرا بدانید که خداوند مایل است تا شما را فدیه داده و آزاد نماید! بدیهی است که این کار آسانی نخواهد بود، اما بازگشت به سوی خداوند به این معنا است که رستگاری و نجات ما بعهده او است.

دعای من

ای پدر قدوس و عادل، مرا ببخش بخاطر تمام آن زمانهایی که بر خلاف اراده تو قد عَلَم می کنم. کمکم کن تا آن زمانها را تشخیص دهم و به من این توانایی را بده تا از آن وسوسه ها اجتناب کنم. ای پدر عزیز، لطفاً نه تنها در فیض خودت، کمکم کن تا بر اساس خواست تو زندگی کنم، بلکه مرا به سوی شخص دیگری نیز راهنمایی فرما،‌کسی که به شناخت فیض و رستگاری تو نیازمند است. خواهش میکنم که مرا برای یاری رساندن به این اشخاص بکار بگیری تا از بندگی گناه و شرمساری رهایی یابند. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات