ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โยนาห์ไม่เชื่อฟัง ดื้อดึงและเห็นแก่ตัว เขาหนีจากองค์เจ้าชีวิต เขาหลีกเลี่ยงคำสั่งของพระองค์ เขาทำให้ชีวิตของผู้คนที่อยู่บนเรือที่เขาไปแอบซ่อนตัวอยู่นั้นตกอยู่ในอันตราย แต่แม้ในขณะที่เขาดื้อด้านอยู่นั้น พระเจ้าก็ยังได้ยินเสียงร้องให้ช่วยของเขาและยังช่วยกู้เขา ถ้าคุณกำลังดื้อด้าน และกำลังแอบซ่อนความลับบางอย่างหรือความบาปอยู่ ก็ขอให้รู้ว่าองค์เจ้าชีวิตต้องการที่จะจ่ายค่าไถ่และช่วยกู้คุณ มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่เชื่อสิว่าการกลับมาหาองค์เจ้าชีวิตหมายถึงการไถ่และการปลดปล่อยเราจากความบาปที่ดีที่สุด

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า ในเวลาที่ข้าพเจ้าดื้อดึงไม่ยอมทำตามใจพระองค์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าสำนึกได้ตอนตกอยู่ในช่วงเวลาเหล่านั้น และโปรดเสริมกำลังให้กับข้าพเจ้าเพื่อจะได้หลีกหนีจากการล่อลวงเหล่านั้นได้ พระบิดาที่รัก ด้วยพระคุณของพระองค์นั้น โปรดอย่าแค่ช่วยให้ข้าพเจ้ามีชีวิตตามใจพระองค์เท่านั้น แต่โปรดช่วยนำข้าพเจ้าให้ไปเจอะเจอกับคนที่ต้องการพระคุณและการไถ่ของพระองค์ด้วย และโปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะช่วยคนเหล่านั้นให้หลุดพ้นจากการเป็นทาสของความบาปและความอัปยศอดสูในชีวิตด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น