اندیشه ها در مورد آیه امروز...

شكوه و جلال خيلى از چيزهايى كه ما در زندگى واقعى پيش بينى ميكنيم و يا رويايشان را در سر ميپرورانيم، كمتر از آن چيزى است كه در تصوراتمان وجود دارد. با اين وجود تنها يك رويداد هست كه بهتر از تصورات ما و ماوراى همه روياهاى آزاد ما است. هنگاميكه عيسى براى بردن ما به خانه ابدى مان برگردد تا ما با پدر خود باشيم، بسيار عاليتر از خواهشها، تصورات، رؤياها، و افكار ما خواهد بود. ماران اَتَا— خداوند عيسى بيا!

دعای من

اَبّا پدر، سپاسگزارم كه مرا پيش از آغاز زمان ميشناختى سپاسگزارم از اينكه مرا در رحم مادرم شكل دادى. متشكرم كه عيسى را فرستادى تا بهاى گناهم را بپردازد. و پيشاپيش براى آن روز كه عيسى خواهد برگشت تا مرا پيش تو به خانه ابديم بياورد، سپاس ميگويم. بوسيله رهاننده پيروزمندم، دعا ميكنم.آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات