اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در دنیای ما که «سگ، گوشت سگ را می خورد»، در مسابقهٔ ما برای رسیدن به مقام اول و نهایتاً پشت سر گذاشتن تمام رُقَبا، خدا به ما «وای» و «هُش» می گوید! او به ما میگوید که بازایستیم و بفهمیم که ارزشهای ملکوت متفاوت از ارزشهای دنیوی هستند ــ و اینکه بدون خدمت کردن، موفقیتی در کار نیست. او همچنین به ما هشدار میدهد که اگر ما ارزشهای الهی را نادیده بگیریم و خود را بالاتر از رفاه دیگران قرار دهیم یا موفقیت خود را به بهای زیر پا گذاشتن اخلاقیاتمان بدست آوریم، ما را تباه می سازد.

Thoughts on Today's Verse...

In our "dog eat dog" world, in our race to get to the top and leave all our rivals in a heap at the bottom, God tells us both "Whoa!" and "Woe!" He tells us to stop and realize that Kingdom values are different from worldly values — that there is no success without service. He also warns us that he will bring us to ruin if we ignore his values by placing ourselves above the well-being of others or pursuing our own success at the cost of our ethics.

دعای من

ای خدای فیاض، قادر مطلق، و عادل لطفاً مرا قوی بساز تا بتوانم در برابر وسوسه هایی که ناعادلانه، فریبکارانه، و کاذب هستند مقاومت کنم. ای پدر عزیز، من واقعاً می خواهم فردی باشم با عزت نفس،‌ با شخصیت،‌ و مبارک. خواهش میکنم در دیدن تضادهای موجود در دل خودم و اینکه با دیگران با مهربانی رفتار کنم، کمکم کنی، همانگونه که تو با من به نرمی رفتار کرده ای. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Gracious, almighty, and righteous God, please strengthen me so that I can resist the temptation to exploit, cheat, and lie to get ahead. Dear Father, I truly want to be a person of integrity, character, and blessing. Please help me to see any duplicity in my own heart and to treat others graciously, just as you have so graciously treated me. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of حبقوق ۹:۲

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change