ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในโลกที่ "โหดร้าย แก่งแย่งกัน" ของเรา การแข่งขันชิงดีชิงเด่นกัน และปล่อยให้คู่แข่งของเราตกลงไปกองข้างล่าง พระเจ้าพูดกับเรา ทั้งคำว่า "โอ้" และ "วิบัติ" พระองค์บอกให้เราหยุด และให้ตระหนักว่าคุณค่าของอาณาจักรของพระเจ้านั้นแตกต่างจากคุณค่าทางโลก คือ— ไม่มีความสำเร็จใดเกิดขึ้นโดยไม่มีการรับใช้ พระองค์ยังเตือนเราด้วยว่าพระองค์จะทำลายเรา ถ้าเราไม่สนใจการมองคุณค่าแบบที่พระองค์มอง แต่กลับวางตัวเหนือผู้อื่น หรือไล่ล่าความสำเร็จของตัวเองโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมอันดี

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เมตตา ยิ่งใหญ่และชอบธรรม โปรดเสริมกำลังข้าพเจ้าเพื่อที่จะสามารถทนต่อสิ่งล่อใจที่จะเอารัดเอาเปรียบ คดโกงและหลอกลวง เพื่อจะชิงดีชิงเด่น พระบิดาที่รัก ข้าพเจ้าอยากที่จะเป็นคนที่สัตย์ซื่อ นิสัยดีและเป็นพระพรอย่างแท้จริง โปรดช่วยข้าพเจ้าที่จะไม่เป็นคนสองหน้า และให้ทำกับคนอื่นด้วยความเมตตา เหมือนกับที่พระองค์ทำต่อข้าพเจ้าด้วยเถิดอธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น