اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بزرگ ترین اشتباهات من، در زمانهایی صورت گرفته اند که من وقت کمی را صرف دعا نموده بودم و با عجله میخواستم که چیزی بگویم یا کاری بکنم. پُرواضح است که فهم و تشخیص(تمییز) در اثر یادگیری و تجربه بدست می آیند، در ضمن، آنها هدایایی از جانب خدا هستند. اما این هدایا در اثر تمایل یا نیاز شخصی بدست نمی آیند، بلکه با جستجوی صبورانه، اعتماد نمودن، و انتظار کشیدن برای راهنمایی خداوند و مشتاق زندگی کردن برای او حاصل میشوند.

دعای من

ای پدر مرا ببخش چون بجای اینکه « شخصی با خصوصیات شایسته و نیکو» باشم، بیشتر«یک شخصیت خیالی» هستم. مرا ببخش چون تمایل خودخواهانه من بر این است که در برابر جمعیت، نقش بازی کنم. من اعتراف میکنم که گاهی اوقات تلاش میکنم که محبوب همه باشم و تحسین آنها را برانگیزانم، بجای اینکه فردی فهیم، با قوهٔ تشخیص، و صادق باشم. لطفاً ای خداوند عزیز در این رابطه کمکم کن تا بتوانم وسوسهٔ گول زنندهٔ تعجیل را بفهمم و طریق تو را به سوی راستی و یکپارچگی پیدا کنم. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات