ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความผิดพลาดใหญ่ๆ ของผมมักเกิดขึ้นตอนเร่งรีบ ตอนที่ผมไม่ยอมสละเวลาอันน้อยนิดเพื่ออธิษฐาน เพื่อคิดไตร่ตรองว่าจะทำอะไรหรือพูดอะไร แม้ว่าความสุขุมรอบคอบกับความเข้าใจจะเกิดจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ แต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นของประทานจากพระเจ้าด้วย แต่ของประทานนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตามใจเรา แต่มาจากการแสวงหา การไว้วางใจ และการรอคอยการทรงนำขององค์เจ้าชีวิตอย่างอดทน รวมทั้งความอยากใช้ชีวิตเพื่อพระองค์ในแบบที่พระองค์ต้องการด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดา โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าเกรงว่าข้าพเจ้าจะเน้น"บุคลิก"ภายนอก มากกว่า"อุปนิสัย"ภายใน โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่แสดงความเห็นแก่ตัวต่อคนรอบข้าง ข้าพเจ้ายอมรับว่าบางครั้งข้าพเจ้าก็พยายามทำตัวเป็นคนฉลาดหลักแหลมให้คนยอมรับ แทนที่จะเป็นคนที่สุขุมรอบคอบ มีความเข้าใจ และซื่อสัตย์ พระยาห์เวห์ที่รัก โปรดช่วยข้าพเจ้าที่จะมองทะลุปรุโปร่งถึงสิ่งล่อใจของความเร่งรีบ และพบหนทางของพระองค์ที่นำไปสู่ความสัตย์ซื่อด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น