اندیشه ها در مورد آیه امروز...

چه روز پُرجلالی خواهد بود آنروز که این وعده بطور کامل فهمیده خواهد شد! بیایید هر کاری که در این رابطه لازم است انجام دهیم و خود را متعهد بدانیم که خداوند پُرجلال خویش را به هر کشور، قبیله، زبان، و مردم معرفی نموده و بشناسانیم.

دعای من

ای خدای قادر مطلق، لطفاً مرا به سوی شخصی رهبری نما که نیاز به شناخت نجات تو دارد. خواهش میکنم که خادمین خود را در تمام جهان مبارک سازی،‌ کسانی که پیام تو را با دیگران درمیان می گذارند و آنان را در این امر کامیاب نما و آن روز را که وعده پُرشکوه تو کاملاً فهمیده خواهد شد، بشتابان. در نام عیسی می طلبم.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات