ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คงจะเป็นวันที่สวยงามมากนะครับ ถ้าสัญญานี้เป็นจริง! ขอให้เราพยายามอย่างเต็มที่และอุทิศตนให้กับงานที่ทำให้พระเจ้าผู้เมตตาของเราเป็นที่รู้จักต่อทุกชาติ ทุกเผ่า ทุกภาษาและทุกคน

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงโปรดนำข้าพระองค์ไปยังคนที่ต้องการรู้จักความรอดของพระองค์ ขอทรงอวยพรผู้รับใช้ของพระองค์ในทั่วทุกมุมโลก ที่แบ่งปันข้อความของพระองค์กับคนอื่นๆ ขอทรงโปรดให้พวกเขาประสบความสำเร็จและขอให้วันที่สวยงามตามสัญญานี้จะมาถึงอย่างเต็มที่ในเร็วๆ นี้ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น