ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คงจะเป็นวันที่เต็มไปด้วยสง่าราศี เมื่อคำสัญญานี้เป็นจริง ขอให้เราพยายามอย่างเต็มที่และอุทิศตนให้กับการงานที่จะทำให้พระเจ้าผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตาของเรา เป็นที่รู้จักต่อทุกชาติ ทุกเผ่า ทุกภาษาและทุกคน

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ โปรดนำข้าพเจ้าให้ไปเจอะเจอกับคนที่ต้องการรู้จักความรอดของพระองค์ โปรดอวยพรผู้รับใช้ของพระองค์ในทั่วทุกมุมโลก ที่แบ่งปันข้อความของพระองค์กับคนอื่นๆ โปรดให้พวกเขาประสบความสำเร็จและโปรดเร่งเวลาที่คำสัญญาอันเต็มไปด้วยสง่าราศีนี้จะเกิดขึ้นจริงด้วยเถิดอธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น