اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آیا میتوانید تجسم بکنید که چه افتخاری نصیب ما شده است که آفریننده کاینات، خداوند خدای قادر مطلق، در درون ما زندگی میکند! و هنگامیکه ما همدیگر را دوست بداریم، این دقیقن همان چیزی است که اتفاق میفتد. هنگامیکه دلهای ما از محبت مملو است، در آنجا برای خدا جایی هست. اما اگر دلهایمان از محبت تُهی باشد، ما برای سکونت خدا و پرورش شخصیت او در خودمان، جای کمی را به او اختصاص میدهیم. بیایید به خدا اجازه دهیم که عشقش را در ما به کمال برساند. بیایید امروز متعهد شویم که به دیگران محبت و مهربانی کنیم!

دعای من

اَبّا پدر، دانستن این مطلب باعث بسی تسلی است که تو خدای دور از دسترس نیستی — و اینکه من در تو و تو در من زندگی میکنی. کمکم کن تا به دیگران با چشمان تو بنگرم و با محبت تو به نیازهای آنان پاسخگو باشم تا محبت تو در من به کمال برسد. در نام عیسی، خادم و رهاننده همه مردم، دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات