ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ลองนึกดูนะว่า เป็นเกียรติแค่ไหนที่ผู้สร้างจักรวาล พระเจ้าผู้เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ สถิตอยู่ในเรา เมื่อเรารักซึ่งกันและกัน นั่นแหละพิสูจน์ว่าพระเจ้าสถิตอยู่ในเรา เมื่อใจเราเต็มไปด้วยความรัก ก็มีห้องใหญ่โตให้พระเจ้าสถิต แต่พอเราขาดความรัก ก็เหลือช่องเล็กๆให้พระองค์อยู่ ไม่เหลือช่องให้พระองค์เปลี่ยนนิสัยเราได้ มาให้พระเจ้าเติมเต็มความรักในเรา แล้วมาตั้งใจทำสิ่งดีๆให้คนอื่นๆด้วยความรักของพระเจ้าในวันนี้กันเถอะ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ "อับบา" พระบิดา ข้าพเจ้ารู้สึกสบายใจมากที่รู้ว่าพระองค์ไม่ได้อยู่ห่างไกล — คือพระองค์อยู่ในข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็อยู่ในพระองค์ ขอให้ข้าพเจ้ามองคนอื่นผ่านทางสายตาของพระองค์ และช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยจิตใจแบบพระองค์ เพื่อข้าพเจ้าจะได้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู ผู้รับใช้และพระผู้ช่วยให้รอดของคนทั้งปวง อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น