اندیشه ها در مورد آیه امروز...

محبت كردن يك عمل است. كتاب مقدس بر اين حقيقت بارها و بارها تأكيد ميكند. از محبت نبايد تنها سخن گفت، بلكه بايد آنرا نيز نشان داد. خدا، آغاز محبت است. او محبتش را بنحو بسيار جانبازانه اى نشان داد تا ما بتوانيم از ارزش والايى كه در نظر او داريم، آگاه شويم. فرزندخواندگى ما به قيمت خالى شدن آسمان از بزرگترين خزانه خود، خداى پسر و رهاننده ما تمام شد.

دعای من

پدر مهربان ، براى پذيرش من در خانواده ات، سپاسگزارم. من هرگز به حد كافى نميتوانم از تو تشكر كنم و يا حتى مهربانى تو را جبران كنم اما خدمتم را بعنوان شكرگزارى دائمى و بعنوان راه ظريفى براى درميان گذاشتن محبتت به من با ديگران بپذير. بوسيله برادر و فديه خود، عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات