اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بعضی از هدایا بحدی باارزشند که با کلمات قابل توصیف نیستند و بحدی عالی که نمی شود بطور کامل بابتشان تشکر نمود. بزرگترین این هدایا این است که ما فرزندان خدا هستیم! ما در خانوادهٔ پدر آسمانی به فرزندی پذیرفته شده ایم! عیسی ما را بعنوان برادران و خواهران کوچکتر خود میداند! حتی اگر جهان، این مطلب را به رسمیت نشناسد،‌چیزی از درست بودن آن کم نمی کند. مهمتر از همه،‌جهان آفرینندهٔ خود را تشخیص نداد هنگامیکه او جسم پوشید و در میان مردمی زیست که او خلقشان کرده بود. با این وجود،‌کلام خدا هنوز هم حقیقت را اعلام میکند؛ که ما فرزندان خدا هستیم!

دعای من

ای پدر آسمانی عزیز، سپاسگزارم برای این برکت باور نکردنی که من فرزند تو هستم. من میدانم که شروع به فهمیدن تمام چیزهای باشکوهی که در این هدیه وجود دارد، نکرده ام. با این وجود،‌ای پدر عزیز،‌من اکنون مشتاق فهمیدن در مورد معنای آن هستم، و با خوشی،‌پیش بینی روزی را میکنم که تو را رو در رو دیده وکاملاً به معنای این خوشی پی ببرم. در نام عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات