ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ของขวัญบางอย่างก็มีค่าเกินคำบรรยาย และช่างวิเศษเกินที่จะซาบซึ้งได้หมด และของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากของขวัญทั้งหมดคือเราได้มาเป็นลูกของพระเจ้า พวกเราได้ถูกนับเข้าเป็นลูกคนหนึ่งในครอบครัวของพระบิดา พระเยซูเองก็ได้ประกาศว่าเราเป็นน้องคนหนึ่งของพระองค์ ถึงแม้คนในโลกนี้จะไม่รู้ถึงความจริงข้อนี้ แต่เงื้อนไขที่พูดไปนั้นก็ยังเป็นจริงอยู่วันยังค่ำ ยิ่งกว่านั้น โลกนี้ก็ไม่รู้จักพระผู้สร้างของพวกเขา ตอนที่พระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์และมีชีวิตอยู่ท่ามกลางพวกเขาคนที่พระองค์ทรงสร้างนั้น ถึงอย่างนั้น พระวจนะของพระเจ้า ก็ยังคงยืนยันถึงความจริงเรื่องนี้ที่ว่า พวกเราเป็นลูกของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

ขอบคุณ พระบิดาที่รักยิ่ง ที่สถิตอยู่บนสรวงสวรรค์ สำหรับการอวยพรที่สุดแสนจะวิเศษที่รับข้าพเจ้ามาเป็นลูกของพระองค์ ข้าพเจ้ายอมรับเลยว่ายังไม่เข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ทั้งหมดของการได้มาเป็นลูกของพระองค์ แต่อย่างไรก็ตาม พระบิดาที่รัก ข้าพเจ้าก็พร้อมแล้วที่จะเรียนรู้ถึงความหมายนั้น และเฝ้าคอยอย่างหน้าชื่นตาบานถึงวันนั้นที่จะได้เจอกับพระองค์ซึ่งๆหน้า จะได้รู้ซึ้งถึงความชื่นชมยินดีนี้อย่างเต็มที่ ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น