اندیشه ها در مورد آیه امروز...

امروز، دنیای من زیبا است ـــ هوای عالی، کلیسایی که موجب شادمانی است، همسری مهربان، بچه های خوب، و من با تمام آنچه که به آن نیاز دارم،‌برکت یافته ام. اما اینها تغییر میکنند. زندگی وابسته به فنا ناپذیری است. عشق، متصل به افرادی ناکامل است. جدایی بخاطر فاصله های جغرافیایی، عدم توافق، و مرگ تا حدی اتفاق می افتد. با این وجود، برکت خارق العاده ای که من در مسیح دارم، این است که زندگی واقعی و ابدی من با مسیح در خدا مخفی است. این احتمال وجود دارد که اوضاع در زندگی کنونی من بر وفق مراد باشد، اما این اوضاع دستخوش فناپذیری شده و با تلنگری می شکنند. زمانیکه مسیح برگردد، تمام آن چیزها بطرز باشکوهی کامل خواهند شد و شرارت، مرگ ، و یا فساد بر آنها اثری بجا نخواهد گذاشت. و این همان خبر خوش است!

دعای من

ای خدای قدوس و عادل، بسیار از تو سپاسگزارم که مرا با فیض سخاوتمندانه و غالب خودت، از گناه رهایی دادی. بخاطر عیسی متشکرم، که با قیام خویش از مردگان، به من اطمینان میدهد که من نیز قیام کرده و با تو زندگی خواهم کرد، و به تمام کسانی که به تو تعلق دارند، در قیامت ملحق خواهم شد و با آنان ملاقات خواهم کرد. تا آن روز، که تو را رو در رو ستایش کنم، لطفاً تشکرات و تمجیدهای مرا در نام عیسی بپذیر. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change