ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ตอนนี้ โลกของฉันช่างสวยสดงดงามเสียเหลือเกิน อากาศที่ดี คริสตจักรที่สุดยอด คู่ครองที่น่ารัก ลูกๆก็เป็นเด็กดี และได้รับการอวยพรในสิ่งที่จำเป็นทุกอย่าง ไม่ขาดอะไรเลย แต่ในโลกนี้ ไม่มีอะไรแน่นอน แม้แต่ความรักก็เปลี่ยนแปลงได้ เพราะจุดอ่อนของคน การแยกจากกันก็ต้องเกิดขึ้นสักวัน อาจเป็นเพราะอยู่ไกลกัน หรือทะเลาะกัน หรือตายจากกัน หนีไม่พ้นเรื่องแบบนี้หรอก แต่พระพรที่เราได้รับอย่างล้นเหลือในพระคริสต์คือ ชีวิตที่เที่ยงแท้และเป็นนิรันดร์ ถูกซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้าแล้ว ดังนั้นถึงแม้ตอนนี้ทุกสิ่งในชีวิตจะสดใสไปหมด แต่มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนและเปราะบาง แต่เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา ทุกสิ่งก็จะเต็มไปด้วยสง่าราศีอย่างสมบูรณ์แบบ ปราศจากมลทินเพราะมารซาตาน ความตายหรือความเสื่อมลง นั่นแหละคือข่าวดี

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ชอบธรรมและบริสุทธิ์ ขอบคุณพระองค์เป็นอย่างสูงสำหรับพระคุณที่ให้กับข้าพเจ้าอย่างใจกว้างและเหลือล้น ที่ช่วยกู้ข้าพเจ้าจากความผิดบาป ขอบคุณสำหรับพระเยซู ผู้ฟื้นจากความตาย จึงทำให้ข้าพเจ้ามั่นใจว่าข้าพเจ้าจะฟื้นขึ้นมามีชีวิตใหม่กับพระองค์ และกับพี่น้องคนอื่นๆที่เป็นของพระองค์ด้วย จนกว่าวันนั้นจะมาถึงที่ข้าพเจ้าจะได้สรรเสริญอยู่ต่อหน้าพระองค์ โปรดรับคำขอบคุณและคำสรรเสริญจากข้าพเจ้าด้วยเถิด ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น