اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عیسی آمد تا جهان را نجات دهد. عیسی آمد تا شما را نجات دهد. عیسی آمد تا مرا نجات دهد. چرا؟ به این دلیل که پدر آسمانی، ما را محبت می نماید!

دعای من

ای پدر عادل و قدوس، برای محبتی که به من داری، از تو ممنونم. من میدانم که لایق محبت تو نبودم و آنرا خود بدست نیاورده ام، اما از این بابت سپاسگزارم. تا آن روز که من، تو را روبرو ببینم و تشکرات و تمجیداتم را ابراز کنم، لطفاً خوشی درونی، تشکرات قلبی و عمیق مرا بخاطر نقشه ات، پسرت، و نجاتت بپذیر. در نام عیسی از تو تشکر میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات