ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูมาเพื่อช่วยโลก พระเยซูมาเพื่อช่วยคุณ พระเยซูมาเพื่อช่วยผม ทำไมนะหรือ ก็เพราะความรักของพระบิดานั่นเอง

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ขอบคุณสำหรับความรักของพระองค์ ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าไม่สามารถทำงานแลกมาได้ และก็ไม่สมควรจะได้รับด้วย แต่ขอขอบคุณพระองค์ที่มอบให้ จนกว่าจะถึงวันนั้นที่ข้าพเจ้าจะได้เจอกับพระองค์ซึ่งๆหน้าและได้แสดงความซาบซึ้งใจและคำสรรเสริญต่อพระองค์ โปรดรับรู้ถึงจิตใจที่รู้สึกขอบพระคุณและความชื่นชมยินดีที่ข้าพเจ้ามีเพราะแผนงาน พระบุตร และความรอดของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น