اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما قدرتی بسیار عظیم در اختیار داریم که غالباً از فهم آن غافلیم. این قدرت بی نظیر، در درون ما کار میکند (افسسیان۱۸:۱-۱۹). با این وجود، وعده این قدرت، به دو فرصتی بستگی دارد که خدا در طی روز به ما میدهد. اول، به این بستگی دارد که ما فعالانه از خدا بخواهیم که کارهای بزرگ بر اساس افکار پاک ما انجام بدهد. دوم، بستگی به زندگی ما دارد که چگونه خدا را جلال میدهد. پس بیایید بطلبیم، فکر ( تصور) کنیم، و خدا را جلال دهیم؛ سپس، او را تمجید نماییم برای کارهای بسیار بزرگی که او قادر است انجام بدهد، بی نهایت زیادتر از آنچه که ما بخواهیم یا فکرش را بکنیم!

دعای من

ای پدر عزیز که در آسمانی، مرا ببخش برای رؤیاهای معمولی، دعاهای خودخواهانه، و اهداف کوته بینانه ام. دل مرا نسبت به اراده ات بیدار کن و چشمانم را بگشا تا با قدرت روح قدوست، نقشه هایت را ببینم. و ای پدر عزیز، در همان حالیکه که این کار را انجام میدهی، لطفاً آنرا به جلال و حمد خودت بیَنجام. در نام عیسی.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات