ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรามีฤทธิ์อำนาจมากยิ่งกว่าที่เรารู้เสียอีก ฤทธิ์อำนาจนี้ทำงานอยู่ในตัวเรา (เอเฟซัส 1:18-19) คำสัญญาแห่งฤทธิ์อำนาจนี้มันเกี่ยวโยงกับโอกาสสองอย่างที่พระเจ้าให้เกิดขึ้นกับเราในแต่ละวัน อย่างแรกคือ มันเกี่ยวกับการอธิษฐานขออย่างเอาจริงเอาจัง ให้พระเจ้าทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่างๆตามจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเรา อย่างที่สองคือ มันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเราที่จะถวายเกียรติให้กับพระเจ้า ดังนั้น ให้เรามาขอ มาจินตนการ และมาถวายเกียรติแด่พระเจ้ากันเถอะ แล้วให้เรามาสรรเสริญพระองค์กันเถอะ เพราะพระองค์จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะขอหรือจินตนาการได้

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาบนสรวงสวรรค์ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่มีความฝันแบบโลกๆ คำอธิษฐานแบบเห็นแก่ตัว และมีเป้าหมายสั้นๆ โปรดปลุกจิตใจของข้าพเจ้าให้เป็นไปตามใจพระองค์ และโปรดเปิดตาข้าพเจ้าให้เป็นไปตามแผนของพระองค์ ผ่านทางฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระบิดาที่รัก ตอนที่พระองค์ทำสิ่งเหล่านี้ ขอให้พระองค์ได้รับเกียรติและคำสรรเสริญด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น