اندیشه ها در مورد آیه امروز...

شما امروز چه لباسی به تن دارید؟ امیدوارم که شما مسیح را پوشیده باشید. هر لباس دیگری، از نظر معیارهای آسمان، صرفاً خارج از مُد است، مهم نیست که چه کسی طراح آن لباس بوده. شما می توانید خودتان را با مسیح بپوشانید و با ایمان، زندگی تان را به او بعنوان نجات دهنده خود تسلیم نمایید؛ و باور داشته باشید که او پسر خداست که برای شما مرد، و اعتماد کنید که او از مردگان برخاست تا به شما زندگی ببخشد، اعتراف کنید که عیسی خداوند و نجات دهنده شما است، و با او در مرگ، دفن، و قیامش از طریق تعمید شریک شده اید. او وعده میدهد که روحش را بفرستد تا در شما زندگی کند و تمام گناهانتان را ببخشد. شما فرزند خدا خواهید بود و خانه ای در آسمان خواهید داشت. برای ماهایی که مسیحی هستیم، این اندیشه ها یادآور کار خدا برای ما و توقعات خدا از ما هستند. اگر شما مسیحی نیستید، دنیا الزاماً نباید مکانی سرد و تنها باشد؛ خداوند عیسی می تواند همه جا در کنار شما باشد، در صورتیکه شما به او ایمان آورید.

دعای من

ای پدر سپاسگزارم که راهی را مهیا نمودی تا من فرزند تو شوم و مرا با جامه عدالت خودت پوشانیدی. متشکرم که این امکان را برایم فراهم نمودی تا تو را پدر و عیسی را برادر بزرگتر خودم صدا کنم. ای پدر عزیز بخاطر عیسی از تو تشکر میکنم و در نام او دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات