ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ตอนนี้พวกคุณสวมใส่อะไรอยู่ ผมหวังว่าคงสวมใส่พระคริสต์อยู่นะ เพราะเสื้อผ้าอื่นๆก็ถือว่าล้าสมัยทั้งสิ้นตามมาตรฐานของสวรรค์ ไม่ว่านักออกแบบจะชื่อดังแค่ไหนก็ตาม คุณจะสามารถสวมใส่พระคริสต์ได้ด้วยการยอมมอบชีวิตของคุณให้พระเยซูให้พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดผ่านทางความเชื่อ ความเชื่อที่ว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าที่มาตายแทนคุณ เชื่อมั่นว่าพระองค์ฟื้นจากความตายเพื่อให้ชีวิตกับคุณ สารภาพว่าพระคริสต์เป็นองค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอดและไว้วางใจว่าพระองค์เป็นผู้ช่วยกู้คุณ และมีส่วนร่วมกับพระเยซูในความตาย ในการถูกฝัง และการฟื้นผ่านทางการทำพิธีจุ่มน้ำ พระเจ้าสัญญาว่าจะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ในคุณและยกโทษความผิดบาปทั้งสิ้นของคุณ คุณจะได้เป็นลูกของพระเจ้าและมีบ้านที่คอยคุณอยู่ในสวรรค์ สำหรับเราที่เป็นคริสเตียน ข้อความข้างบนนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าพระเจ้าได้ทำอะไรให้กับเราบ้างและพระองค์คาดหวังอะไรจากเรา แต่ถ้าคุณยังไม่เป็นคริสเตียน โลกนี้จะไม่เงียบเหงาและอ้างว้างอีกต่อไป เพราะพระเยซูเจ้าจะอยู่กับคุณในที่ทุกหนแห่ง ถ้าคุณเปิดใจรับพระองค์เข้ามาในชีวิตคุณ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณที่พระองค์จัดเตรียมทางให้ข้าพเจ้าได้มาเป็นลูกของพระองค์ แล้วยังสวมความชอบธรรมให้กับข้าพเจ้า ขอบคุณที่ทำให้ข้าพเจ้ามีสิทธิ์เรียกพระองค์ว่าพ่อได้ และมีพระเยซูเป็นพี่ชายคนโตด้วย พระบิดาที่รัก ขอบคุณสำหรับพระเยซู อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น