اندیشه ها در مورد آیه امروز...

نجات الهی برای ما جای فخر و مُباهات نمی گذارد. ما نمیتوانیم انتظارات شریعت را تماماً بجا آوریم. زمانیکه ما ضعیف و گناهکار هستیم، خدا نجات ما را با فرستادن عیسی فراهم میسازد و قروض گناهان ما را می پردازد. ما به چیزی نمیتوانیم افتخار کنیم بجز به فیض سخاوتمندانه خدا و جانبازی عاشقانه و بی نظیر منجی مان، عیسی.

دعای من

ای پدر از تو متشکرم برای اینکه مرا از داوری عادلانه شریعت رهانیدی. ای عیسی از تو تشکر میکنم برای اینکه دِین گناه مرا پرداختی. ای روح قدوس الهی تو را سپاس میگویم برای اینکه مرا طاهر میسازی و مرا پاک و مقدس میگردانی. ای خدا متشکرم برای فیض بی نظیر تو. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات