اندیشه ها در مورد آیه امروز...

من نميدانم كه عيسى چطور توانست زير بار آن ايستادگى كند. گناه من و شما، گناه ما بر دوش او بود، او اجازه داد تا اين بار بر او نهاده شود تا ما مجبور نباشيم عواقب آنرا تحمل كنيم. اما در اين قربانى دهشتناك، خود را شفا يافته مييابيم— شفا يافته از دهشتناك ترين بيمارى اى كه يك نَفَر ميتواند داشته باشد— روحى كه مبتلا به بيمارى گناه است. او بخاطر گناهان ما ميخكوب، مجروح، و تنبيه گرديد. او در عوض تمام اين چيزها، براى ما صلح متحول كننده اش را باقى گذاشت و مكانى را كه به آن تعلق گرفتيم.

دعای من

اى خداى آرامى، روحم را با اِعجاب فيضت پر بساز. باشد كه بهاى عشق تو را از ياد نبرم. مرا با خاطره دائمى و ماندگار فيض آزاد كننده خودت برانكيز. ممنونتم. بنام عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change