اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بدهى! روز ماليات. اين روز دلخواه من نيست، در مورد شما چطور؟ اما ما بدون دولت، نظم و قوانين كجا بوديم. شايد ما از نحوه عملكرد نظام خوشمان نيايد, اما اگر نظام نبود، چه اتفاقى مى افتاد. بياييد در زندگيهايمان از اشتباه بپرهيزيم و شهروندانى مطيع باشيم و از خدا بخواهيم كه كشورمان را مبارك سازد و در آن بيدارى ايجاد كند.

دعای من

اى خداى قدوس، من از اينكه در تو آزاد هستم و به كسى يا قدرتى تعلق ندارم، متشكرم. چون من ميخواهم كه از نام تو با احترام ياد شود، از قوانين حاكم بر اين سرزمين طبق اراده تو اطاعت خواهم كرد. در عين حال، اى خداوند من مشتاقانه دعا ميكنم كه تو سرزمين ما را شفا دهى و دلهاى ما را بسوى خودت برگردى. در نام عيسى ميطلبم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات