ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หนี้ภาษี! ถึงวันจ่ายภาษีอีกละ ผมไม่ชอบเลย แล้วคุณล่ะ แต่เราจะไปอยู่ที่ไหน ถ้าไม่มีรัฐบาล คำสั่งและกฎหมาย แม้ว่าเราอาจจะไม่ชอบวิธีการทำงานหรือระบบต่างๆในวันนี้ แต่ก็ดีกว่าไม่มีระบบอะไรเลย ขอให้เราอยู่ให้สมกับคนที่ได้รับการไถ่แล้ว และเป็นประชากรที่เชื่อฟังและขอให้พระเจ้าอวยพรประเทศของเราและนำการฟื้นฟูมาให้

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพเจ้าขอบคุณที่ข้าพเจ้าเป็นไทในพระองค์ และไม่ได้ตกเป็นทาสของใครหรืออยู่ใต้อำนาจใด แต่เพราะข้าพเจ้าอยากให้ชื่อของพระองค์เป็นที่ยอมรับนับถือ ข้าพเจ้าจะทำตามกฎหมายของแผ่นดินนี้อย่างที่พระองค์ต้องการ ในขณะเดียวกัน ข้าแต่องค์เจ้าชีวิต ข้าพเจ้าขออธิษฐานด้วยใจร้อนรนให้พระองค์ช่วยรักษาแผ่นดินของเราและนำใจของเรากลับมาหาพระองค์ด้วยเถิด ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น