ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป็นหนี้! วันภาษี ผมไม่ชอบเลยครับ แล้วคุณล่ะ แต่เราจะไปอยู่ที่ไหน ถ้าไม่มีรัฐบาล คำสั่งและกฎหมาย แม้ว่าเราอาจจะไม่ชอบวิธีการทำงานของระบบต่างๆ ในวันนี้ แต่ก้ดีกว่าไม่มีระบบอะไรเลย ขอให้เราทำตัวเหมือนคนที่ได้รับการไถ่ ใช้ชีวิตด้วยการเชื่อฟังเป็นประชากรที่ดี และเชื่อฟังพระเจ้า เพื่อที่พระองค์จะอวยพรประเทศของเราและนำมาซึ่งฟื้นฟู

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณที่ข้าพระองค์มีอิสระในพระองค์ และไม่ได้เป็นของใคร ไม่มีอำนาจ แต่เพราะข้าพระองค์ต้องการชื่อของพระองค์ได้รับการเคารพ ข้าพระองค์จะปฏิบัติตามกฎหมายของแผ่นดินนี้ให้เป็นไปตามความประสงค์ของพระองค์ ในขณะเดียวกัน โอ พระเจ้า ข้าพระองค์ขออธิษฐานอย่างร้อนรนที่พระองค์จะรักษาแผ่นดินของเราและนำใจของเรากลับไปหาพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น