اندیشه ها در مورد آیه امروز...

تأکید رسالات افسسیان و کولسیان بر این است که هیچ انسانی یا حتی هیچ گروه انسانی نیست که سر کلیسا باشد، بلکه عیسی سر کلیسا است. اوست که ما را رهبری میکند. او نمونه و سرمشق ما است. او هدف خدمت ما است. بعلاوه، او بطوریکه اختیار کرده است، جایگاه ما را در بدن خودش ترتیب داده، به ما عطایایی میدهد تا از آنها برای برکت دادن همدیگر و خدا استفاده کنیم، و خدا ما را درکنار هم طوری قرار میدهد تا بتوانیم به نحو مؤثری خدمت کنیم و نمایندگان او در این جهان باشیم. پس بیایید از زندگی و محبت او الهام گرفته تا بدانیم چگونه دیگران را خدمت کنیم. بیایید خود را وقف او نموده و به او وفادار بمانیم. او به تنهایی سر بدن خویش است، یعنی کلیسا، اجازه دهیم که او، ما را رهبری نماید!

دعای من

ای پدر عادل، بخاطر وجود عیسی از تو سپاسگزارم. بخاطر نمونه او، خدمت، اطاعت، عشق، و قربانی او از تو تشکر میکنم. بخاطر رستاخیز او، بزرگی، توانایی، و حضور او امروز در کلیسای تو و در زندگیم، سپاسگزار تو هستم. پدر، خواهش من این است که مرا و نیز خواهران و برادرانم در مسیح را بکار گیری تا کار تو را در این دنیا به انجام رسانده و فیض تو را با گمشدگان در میان بگذاریم. در نام خداوند عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات