اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هنگامیکه من رانندگانی را می بینم که از خط مستقیم خود به اینور و آنور منحرف میشوند، بلافاصله در حالت دفاعی قرار میگیرم. آنها یا مست هستند، یا خواب آلود، و یا شاید بی ملاحظه، اما من، انها را رانندگانی خطرآفرین میبینم. خدا نیز عیناً همین را از ما میخواهد. وقتی که ما به خودمان اجازه میدهیم که از هر وسوسه ای، ناخنکی بزنیم و سرگردانیم، در واقع مثل آن رانندگان هستیم. بیایید به خظ مستقیم و باریک بچسبیم، در حالیکه چشمان خود را به عیسی دوخته ایم!

دعای من

ای پدر مهربان، مرا ببخش برای اینکه خیلی راحت توسط وسوسه های گناه آلود منحرف میشوم. خواهش میکنم که به من حکمت بدهی تا چیزهایی را که شیطان برایم طراحی نموده را ببینم، از آنها اجتناب نمایم، و در برابرشان مقاومت کنم. لطفن امروز و هر روزه، عیسی، جانبازی پربهای او، و زندگی مقدسش را برایم واقعی بگردان، در حالیکه من در طلب این هستم که فرزند پاک و مقدس تو باشم در دنیای ناراستی که در آن زندگی میکنم. به نام مسیح. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات