ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อผมเห็นคนขับรถออกนอกลู่นอกทางขวาทีซ้ายที ผมก็จะระวังตัวมากขึ้น ไม่ว่าคนนั้นจะเมา ง่วงนอน หรือแค่ประมาท ผมรู้ว่ามันอันตราย พระเจ้าอยากให้เรารู้ว่ามันก็อันตรายอย่างนั้นเหมือนกัน เมื่อเราปล่อยตัวปล่อยใจหลงไปเล่นกับสิ่งที่มายั่วยวนเรา ให้เรายึดมั่นอยู่กับทางตรงนั้นและให้สายตาจับจ้องอยู่ที่พระเยซู

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่ถูกความชั่วชักจูงไปง่ายมาก โปรดให้สติปัญญากับข้าพเจ้าที่จะรู้ทันเกมส์ของซาตาน จะได้หลบหลีกและขัดขืนการยั่วยวนนั้น ในขณะที่ข้าพเจ้าพยายามทำตัวให้บริสุทธิ์ให้สมกับเป็นลูกของพระองค์ในโลกที่เสื่อมทรามนี้ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าเห็นพระเยซู การเสียสละอันยิ่งใหญ่ และชีวิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์อย่างชัดเจนในวันนี้และทุกๆวันด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น