اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بهای صلح همواره سنگین است. صلح(سلامتی) ما بوساطت قربانی بسیار عظیم عیسی خریداری شد. خدا یقین حاصل کرد که قیمت عصیانگری ما پرداخت بشود، اما او ما را وادار به پرداخت آن ننمود، زیرا ما هرگز نمی توانستیم این مسئولیت را به انجام برسانیم. در عوض، خدا خود آنرا در عیسی پرداخت کرد.

دعای من

ای پدر مهربان و قدوس، برای ایجاد صلح و سلامتی و اینکه با پرداخت هزینه ای سنگین، مرا به سوی خودت بازگردانیدی، سپاسگزارم. ای خداوند عیسی، تو داوطلبانه خود را تسلیم بیرحمی دهشتناک صلیب نمودی، و من از این بابت متشکرم. تشکر مرا بپذیر، زیرا که با من چون یکی ا ز دشمنانت بعلت گناهم، رفتار ننمودی بلکه بعنوان برّه ای گمشده که باید پیدا میشد. متشکرم که تو مرا به فرزندی،‌همچون فرزند محبوب خویش پذیرفته ای. در نام عیسی، تشکرات و ستایش مرا بپذیر. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات