ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การที่จะได้มาซึ่งสันติสุขนั้นต้องแลกมาในราคาที่สูงมาก สันติสุขที่เรามี ได้มาเพราะการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู พระเจ้ารู้ว่าต้องมีการชดใช้ในการที่เราดื้อรั้น ทำผิดบาป แต่พระเจ้าไม่ได้ให้เราชดใช้เอง เพราะเราไม่สามารถชดใช้กับความผิดบาปของเราทั้งหมดได้แน่ ดังนั้นพระองค์จึงชดใช้ด้วยตัวของพระองค์เองผ่านทางพระเยซูคริสต์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และเป็นที่รักยิ่ง ขอบพระคุณสำหรับสันติสุขและการนำข้าพระองค์กลับมาหาพระองค์ด้วยการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ของพระองค์ ขอบพระคุณองค์พระเยซู ที่ทรงยอมสละพระองค์เองเพื่อที่จะต้องทนกับความเจ็บปวดบนไม้กางเขน ขอบคุณที่พระองค์ไม่ทำเหมือนกับว่าข้าพระองค์เป็นศัตรูเพราะบาปของข้าพระองค์ แต่พระองค์ทำเหมือนกับว่าข้าพระองค์เป็นลูกแกะที่หลงหาย ขอบพระคุณที่รับข้าพระองค์เป็นลูกของพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญและขอบพระคุณ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น