اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هنگامیکه کسی از طریق الهی منحرف میشود، این سرکشی و عصیان را جدی بگیریم. خدا به ما برکتی خارق العاده عطا فرموده است تا به کار نجات دهنده خود، که در جستجوی گمشده ها و نجات دادن آنهاست، ادامه دهیم!

دعای من

ای پدر عزیز، با آنانی باش که بر علیه تو عصیان ورزیده اند و من آنها را دوست دارم. مرا بعنوان عامل و مأموری از جانب خودت برای ایجاد آشتی و احیاء بکار گیر. در نام عیسی دعا میکنم.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change