اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما میدانیم که عدالت و قدوسیت، دو خصوصیتی هستند که خدا به تنهایی و بطور کامل دارای آنهاست. خدا بطرز شگفت انگیزی بوسیله روح قدوسش کاری میکند که این خصوصیات به واقعیت هایی بالنده در زندگی ما تبدیل شوند، هنگامیکه ما خود را به رهبریت او تسلیم می نماییم. دیروز، ما با روح القدس عهد بستیم تا بر روی ضعیف ترین قسمت های زندگی مان کار کند. بیایید امروز پنج یا ده دقیقه بیشتر صرف کنیم، کتاب مقدس را باز کنیم، و بخش هایی از آن را مطالعه کنیم که به طور خاص با آسیب پذیری های ما در ارتباطند. سپس، از روح القدس بخواهید تا شما را در این قسمتها تبدیل نماید تا بیشتر شبیه مسیح شوید!

دعای من

ای پدر عزیز، باشد که مسیح هر چه زودتر با فیض و جلال برگردد! ای پدر عزیز باشد که من در آن روز بی ملامت و بی عیب یافت شوم، نه با قدرت و تلاش خودم، بلکه بوسیله قدرت تبدیل کننده تو که در من کار میکند. در اسم عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Verse of the Day Wall Art

نظرات