اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هنگامیکه ما مسیحی میشویم،‌ما نسبت به انسانیت کهنه گناه مردیم و بصورت شخص تازه ای قیام کردیم. وقتی که ما با وسوسه ها دست و پنجه نرم میکنیم، ما هم اکنون دارای قدرت رستاخیز هستیم و روح القدس در باطن ما کار میکند و ما را یاری میدهد.

دعای من

ای پدر عادل، کمکم کن تا گناه مرده و طرد شده از گذشته ام را دور از قلبم و خارج از زندگیم نگاه دارم. باشد که زندگی من قربانی مقدس و پسندیده تو باشد. در نام عیسی نجات دهنده خود میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات