اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عشق جاودان عبارتيست كه در كتب ارزان قيمت در مورد آن صحبت ميشود. اما اين نوع عشق را تنها در خداوند ميتوان يافت. ما بوسيله روح القدس از اين سرچشمه جاودانى و الهى آب ميكشيم، و اين روح خداست كه ما را در دريافت و قسمت كردن آن ياري ميدهد(روميان٥:٥). خدا از ما ميخواهد كه محبت و عدالتش را با نسل بعدى درميان بگذاريم. ما اينكار را انجام ميدهيم با بياد آوردن وعده هاى خدا به ما و با اطاعت نمودن از احكام او تا نسل آينده بزرگى و مهربانى خداى بزرگ ما را ببيند و بشناسد.

دعای من

اى خداى جلال و فيض، تو را بخاطر وعده ها، پيمان ها و مِهرَت سپاس ميگويم. ميخواهم طورى زندگى كنم كه ديگران بخصوص نسل بعدى خانواده من بدانند كه عشق تو از ازل تا به ابد است. در نام عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات