ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความรักนิรันดร์ เป็นแค่คำพูดเพ้อเจ้อในนิยายน้ำเน่า แต่ความรักนิรันดร์นั้นมีอยู่จริงในพระเจ้าเท่านั้น เราจะสัมผัสได้ถึงแหล่งน้ำแห่งความรักนิรันดร์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ที่ให้ความรักนั้นกับเรา และสั่งให้เรานำไปแบ่งปันด้วย (โรมัน 5:5) องค์เจ้าชีวิตบอกให้เราส่งต่อความรักและความชอบธรรมนี้กับลูกหลานของเรา ซึ่งเกิดขึ้นได้เมื่อเรารักษาคำมั่นสัญญาของพระองค์และไม่ลืมที่จะทำตามคำสั่งต่างๆของพระองค์ แล้วพระเจ้าจะทำให้ลูกหลานของเราได้เห็นและรู้ถึงความยิ่งใหญ่และความเมตตาของพระเจ้าที่สุดแสนจะวิเศษนั้น

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้เต็มไปด้วยสง่าราศีและพระเมตตาคุณ ขอบคุณสำหรับคำมั่นสัญญา และความรักของพระองค์ ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าสื่อให้ลูกหลานเห็นว่า ความรักของพระองค์นั้นจะไม่มีวันตาย แต่จะยืนยงตลอดชั่วนิจนิรันดร์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น