اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در حالیکه لحن ترغیب کننده پولس در اینجا بسیار عالی است، ما باید به نحوه این ترغیب بطور خاصی توجه کنیم. ما در دوره ای زندگی میکنیم که دائمن ما را زیر فشار قرار داده تا بر نسخه چیزهایی که ناب، تازه، یا اصلاح شده هستند تأکید کنیم. اما ما در زندگی مان بعنوان مسیحیان، معرفت و شناخت ما از اطاعت مان فراتر میرود. پس بیشتر از اینکه ما دوست داشته باشیم فکر بکنیم، ما نیازمند یادآوری کردن به همدیگر هستیم که داریم کاری را بدرستی انجام میدهیم و فقط بطور ساده بگوییم،«کاری که داری انجام میدهی خوب است؛ فقط به کاری که داری میکنی ادامه بده!»

دعای من

ای پدر امین، تو را سپاس میگویم زیرا تو به کارهای خوبی که من انجام داده ام و مورد پسند تو بوده اند توجه داشته و آنها را در نزد خودت ضبط کرده ای. لطفن کمکم کن تا به انجام کارهای مورد پسند تو بهتر از پیش ادامه دهم، تا تو خشنود شده و جلال یابی. در نام عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات