ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การให้กำลังใจของเปาโลในข้อนี้ยอดเยี่ยมมาก สังเกตุดูดีๆว่าเขาพูดยังไง ตอนนี้เราอยู่ในยุคที่รีบเร่ง กดดัน เน้นถึงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ รุ่นใหม่ๆ ของใหม่ๆ เลยทำให้ชีวิตเราที่เป็นคริสเตียน จึงมุ่งเน้นที่ความรู้มากกว่าการเชื่อฟัง เราจึงมองข้ามการให้กำลังใจซึ่งกันและกันไป เราควรจะฝึกให้เป็นนิสัยที่จะพูดว่า "คุณทำดีแล้ว ทำต่อไปนะ"

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้สัตย์ซื่อ ขอบคุณที่สังเกตและบันทึกถึงสิ่งดีๆที่ข้าพเจ้าได้ทำ ที่ทำให้พระองค์ชอบใจ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าอย่าหยุดยั้งที่จะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พระองค์ชอบใจ แต่จะให้ดีกว่านั้น คือนอกจากจะทำให้พระองค์ชอบใจแล้วยังถวายเกียรติยศให้กับพระองค์อีกด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น