اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بزرگترين هديه اى كه من ميتوانم به پدر زمينى و پدر آسمانى خويش بدهم اين است كه در دل و زندگيم عادل باشم.

دعای من

اى پدر قدوس و عادل، دعاى من اينست كه تو را خشنود سازم و باعث سربلندى پدر زمينى خويش و نام او باشم. اينرا ميدانم كه اگر تو را خشنود نمايم، دل پدرم نيز شادمان خواهد شد. كمكم كن تا خواهان شناخت تو باشم و تو را به روشهايى خدمت كنم كه نشان دهنده شخصيت تو در زندگيم باشم. بوسيله عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change