ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ของขวัญที่ดีที่สุดที่ผมสามารถให้พ่อของผม และพระบิดาของผมได้ ก็คือการเป็นคนชอบธรรมทั้งในจิตใจและในชีวิตของผม

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าทำให้พระองค์พอใจ และนำเกียรติยศชื่อเสียงมาสู่พ่อของข้าพเจ้าด้วย แต่ข้าพเจ้ารู้ว่าถ้าข้าพเจ้าทำให้พระองค์พอใจ พ่อของข้าพเจ้าก็จะดีใจไปด้วย โปรดช่วยข้าพเจ้าในเวลานี้ที่พยายามจะรู้จักและรับใช้พระองค์ตามแบบนิสัยของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change