اندیشه ها در مورد آیه امروز...

زندگی کردن ما به تنهایی و برعهده خودمان نیست. خداوند بصورت کاملن شخصی با ما است. او آینده و امنیت ما را در دستهای خویش نگاه میدارد. رهایی ما قطعی است، چه رهایی از مرگ باشد که به معنای خدمت کردن به اوست، یا رهایی خدایی بوسیله مرگ باشد که به معنای آزادی از محدودیتهای فانی بودن و نبرد با گناه است. خداوند ما را از همه آسیبها در امان نگاه میدارد!

دعای من

ای حافظ پرتوان، صخره نجات من، تو را سپاس میگویم زیرا من نمیتوانم به مکانی بروم که تو در آن نباشی. متشکرم از اینکه آینده من با تو حتمی است. دعا میکنم که این اطمینان به قدرتی متقاعد کننده در زندگیم تبدیل شود تا آینده و زندگیم را به سوی تو بکشانم. بوسیله قدرت عیسی که به آن ایمان دارم، و در نام او میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات