اندیشه ها در مورد آیه امروز...

برای اغنیا و فقرا، جوانان و سالمندان، ضعغا و قدرتمندان، برای انسانهای لاغر و فربه، هنوز هم یک پیغام و یک نام و یک داستان وجود دارد که در ابدیت ایشان تأثیر گذار است. آن پیغام، داستان، و نام در انجیل آمده است ــ خبر خوش خدا به جهانیان در عیسی مسیح. خبر خوش خدای حیات بخش در داستان عیسی مسیح، همان داستان و همان پیغام و امید همه جهانیان است.

دعای من

رهاننده بزرگ ما، مرا دلیری بیشتری بده تا خبر خوش انجیل را امروز اعلام نمایم. به من چشمانی بده تا آن کسانی را ببینم که منتظر شنیدن این خبر هستند. مرا از روحت پر بساز تا شرمنده نباشم بلکه با خوشی، داستان عیسی را بازگو کنم. زندگیم را با امید قطعی در مورد بازگشت شکوهمندانه و پیروزمندانه عیسی مملو بساز تا آنرا با اشتیاقی وافر با دیگران درمیان بگذارم و آنها بخواهند که فیض تو را بشناسند. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات