اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بنظر این دو عقیده برخلاف یکدیگر هستند، و یا حداقل نامربوط به هم. از یک طرف، نام خدا در این مکان ناپایدار که ما آنرا کره زمین می نامیم، مجید و بزرگ است، اما در عین حال، او پرجلال است و جلال او بر فراز آسمانهاست. تصادم و برخورد این دو جهان متفاوت با هم، در زندگی قوم اسراییل به نمایش گذاشته شده. در زندگی، مرگ، و رستاخیز عیسی بوضوح آشکار شده. و در ما نیز با جلال ظاهر خواهد شد، در آن روزی که ما در جلال آسمانها سهیم شویم، چونکه با دلیری، عظمت خداوند خدای خویش را بر روی زمین اعلام نموده ایم!

دعای من

ای پدر عزیز متشکرم برای وعده ای که عیسی به ما داد که اگر تو را حرمت نهاده و او را بر روی این زمین اعتراف کنم، تو نیز با خوشی حرمت نهاده و اسم مرا در حضور فرشتگانت به هنگام ایستادن به پیش تختت، اعلام خواهی نمود. در نام عیسی تو را سپاس میگویم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات